Trenutno brezplačno dosegljivi standardi za razvoj in testiranje osebne varovalne opreme

Slovenski inštitut za standardizacijo je z dovoljenjem evropskih organizacij za standardizacijo CEN in CENELEC solidarno in v dobro skupnosti začasno odprl brezplačni dostop do nekaterih standardov s področja osebne varovalne opreme. Več info najdete na njihovi spletni strani.