Korak 5 (obvladovanje)

V prejšnjih štirih korakih smo si ustvarili osnovo za neprekinjenost poslovanja. V večini primerov bi do sedaj morali situacijo toliko zajeziti, da se lahko v nadaljevanju osredotočimo na njeno umirjeno obvladovanje.

Ocenitev nadaljnjih tveganj

Tokrat ponovno vzemimo v roke “procesne liste”.

  • Preverimo kateri ukrepi so bili realizirani in kakšen je status ostalih.
  • Preverimo stanje naročil, predvidene roke izdobave ter stanje surovin
  • Preverimo stanje in zanesljivost delovanja ključne infrastrukture
  • Preverimo delovanje kadra ter razpoložljivost ostalih virov

Iz vsakega zgoraj omenjenega področja lahko prepoznamo morebitna nadaljnja ozka grla – imenujmo jih tveganja. Enostavno jih popišimo v nov odsek na sprednji strani “procesnega lista”, zadnjo stran pa ponovno uporabimo za zapis nadaljnjih ukrepov, ki smo jih sprožili za preprečitev, da bi se ta tveganja realizirala (s tem smo pravzaprav preventivno ravnali).

Vzpostavitev sistematike neprekinjenega poslovanja

Verjetno smo spoznali, da bi lahko lažje, hitreje in z manj stresa izredno situacijo reševali, če bi imeli že vnaprej pripravljen načrt (plan) neprekinjenega poslovanja.

V preteklosti se je takšen načrt pripravljal večinoma v informatiki, kjer smo že dolgo govorili o “disaster recovery” in “business continuity” konceptih. Vendar so bili ti koncepti osredotočeni le na razpoložljivost informacijske infrastrukture. Čeprav so nekateri viri (prim. mednarodni standard ISO22301) že nakazovali potrebo po pripravi načrtov neprekinjenega poslovanja tudi na področju zagotavljanja neprekinjenosti poslovnih procesov, so se aktivnosti tozadevne preventive večinoma odvijale le v omejenem številu podjetij (večinoma pri velikih, ki so si lažje privoščila dediciranje ljudi za to področje).

Ker je svet postal “globalna vas”, vedno bolj spoznavamo, da situacije na enem delu sveta niso več nujno omejene samo na tisto področje. Verjetnost, da zajamejo in prizadenejo tudi druge dele sveta in še posebej gospodarstva v drugih delih sveta, se iz leta v leto veča. Ravnajmo torej preventivno in pričnimo z uvajanjem sistematike neprekinjenega poslovanja na poslovnih procesih.

Z večletnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja in preverjanja (poslovnih, ne le informacijskih) sistemov neprekinjenega poslovanja vam lahko v prihodnje pomagamo vzpostaviti to sistematiko. Dosegljivi smo na

izredne.razmere(a)sistko.si

Prepričani smo, da se zavedate, da je priprava načrtov in scenarijev neprekinjenega poslovanja aktivnost, ki mora potekati 1:1 za vsako podjetje in nuditi konkretne rešitve za konkretne specifike. Zato še posebej odsvetujemo “instant” oz. “template” rešitve, ki jih lahko snamete iz interneta ali pridobite od “prijateljev”. Tako lahko v najboljšem primeru dobite pomirjeno vest, da imate sicer izdelan načrt neprekinjenega poslovanja – ne upamo pa si povprašati o njegovi primernosti in uporabnosti za konkretne procese in konkretne možne situacije v vašem podjetju.

V prihodnjih dneh bomo razpisali krajši webinar, v katerem bomo pristope neprekinjenega poslovanja predstavili še bolj sistematično in neposredno. Predprijave zbiramo prav tako na zgornji kontaktni naslov.