Politika

Politične odločitve lahko ohromijo tako preskrbovalno kot dobavno verigo. Posel lahko utrpi pomembno škodo.