Terorizem

Napadi na oskrbovalno infrastrukturo lahko imajo občutne posledice za delovanje celotnih panog – tako regionalno kot globalno.