Korak 4 (viri)

Za neprekinjenost poslovanja je nadalje ključna razpoložljivost virov.

Dobavna veriga

Proaktivno komunicirajte v svoji dobaviteljski verigi. Zaznajte in predvidevajte možnosti, da se lahko lokalna izredna situacija razširi regionalno ali celo globalno (prim. pandemija). V vsaki dejavnosti, kjer ste odvisni od surovin ali blaga (trgovina), imate verjetno odprte aktivne komunikacijske kanale, preko katerih ste morali grozečo nevarnost zaznati. V kolikor vas je situacija kljub vsemu presenela, imate večinoma le omejene možnosti – kot so recimo:

  • alternativni dobavitelji
  • povezovanje in sodelovanje s podobnimi podjetji za močnejši nastop in skupno nabavo
  • pridobivanje surovin preko naročnikov, če imajo v dobaviteljski verigi močnejšo pogajalsko moč
  • (politično) lobiranje za dosego sprostitev izrednih kontingentov

Tudi to je eno izmed področij, pri katerem potrebujemo scenarije odziva, saj so razlike med podjetji in panogami prevelike za splošne usmeritve.

Likvidnost

Upoštevajte, da lahko še posebej v regionalnih in globalnih izrednih situacijah likvidnost podjetja igra pomembno vlogo pri “borbi” za surovine in nenazadnje ljudi. Pri tem je ključna vloga vodstva in posredno lastnikov, da zagotovijo zadostna likvidnostna sredstva, ne pozabite pa tudi na:

Oddelek financ

Nujno aktivirajte oddelek financ oz. postopke za zagotovitev morebitnih zaostalih financ iz poslovanja (izterjave, kompenzacije, odprodaja terjatev, …) – oz. se obrnite na katero izmed agencij za upravljanje terjatev.

Oddelek prodaje

V kolikor vam situacija dopušča, uporabite drugačne, nove, enkratne prodaje pristope. Še večje uspehe lahko dosežete, če razvijete nove ali prilagojene poslovne modele – gl. priložnosti.

Priložnosti

Na izredne situacije ne glejte samo ogrožajoče. S seboj lahko prinesejo tudi priložnosti:

  • razvijte in ponudite drugačne poslovne modele (več o tem v ponudbi na www.sistko.si),
  • pri dobaviteljih in naročnikih lahko poskušate doseči drugačne pogoje,
  • preverite pri bankah ali vam lahko pridejo naproti,
  • pozanimajte se o lokalnih in državnih pomočeh …