Pripravite celovit načrt

Samo plan neprekinjenega poslovanja ni dovolj – potrebujemo še scenarije odziva